For å få tilgang, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.

Eller logg inn

Dette er Noch weiter!

For å få tilgang, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.

Eller logg inn

Anne-Marie Schulze

Noch weiter logo

Om Noch weiter

Den heldigitale tysk III-ressursen Noch weiter er utformet slik at lærer og elev har tilgang til det samme innholdet. Alt du som lærer trenger til forberedelse og gjennomføring, ligger på det enkelte oppslaget. Strukturen er tydelig med bare to hovednivåer slik at det skal være lett å få oversikt.

Det er rikelig med innhold, og det er ikke meningen at alle elever og alle skoler skal bruke alt. I dette faget kan det også være naturlig at læreren supplerer med eget stoff som hun har nærhet til.

Undervisningsoppleggene er bygd rundt en film eller en tekst. Filmene er nylaget for formålet. Det er faktatekster, lyrikk, noveller og sangtekster. Det er til sammen 100 undervisningsopplegg, fordelt på 10 kapitler: 42 filmer, 27 skjønnlitterære tekster, 25 faktatekster og 6 sangtekster.

Innholdet i hvert enkelt opplegg er samlet på én side. Innledninger og førlesingsoppgaver ligger før hovedtekster og filmer, og oppgavestoffet ligger etter. Oppgavene tester leseforståelse og muntlige ferdigheter, og det er egne skriftlige oppgaver. De aller fleste oppgavene er av en type som ikke vil kunne presenteres med noen fasit. Fasit har vi bare i noen få interaktive oppgaver. Hver enkelt innholdsdel er utstyrt med en lenkeknapp slik at du som lærer kan henvise eleven direkte til en førlesingsoppgave, en film, en tekst eller en skriveoppgave. Alle filmene er transkriberte, og hovedtekstene er lest inn.

I en egen grammatikkdel er det samlet et bredt utvalg av interaktive oppgaver.

På siden Til læreren finner du oversikt over innholdet på nettsiden, forslag til årsplan og du kan bestille prøver.